• +381 65 538 5931
  • coolinarija@gmail.com
  • Beograd, Srbija
Uspomene
Njeni recepti

Njeni recepti

Raslojavanje je dugotrajan proces. Daj sebi vremena. Budi strpljiva i blaga prema sebi a još strpljivija i blaža sa onima oko tebe.

Ne mogu i neće svi razumeti tvoj put baš kao što ni ti nećeš uvek moći da razumeš njihove staze.

Ne moraš i ne trebaš sve razumeti. Prepusti to vremenu. Iako važi za najvećeg iluzionistu, vreme spaja prošlost i budućnost u tački koja se jedino računa. Kažu, to je sadašnjost. Uglavnom, uvek prepoznaj trenutak – impuls, prostor za odluku, akciju ili povlačenje koji u najvećoj meri oblikuje tvoju sutrašnjicu.

Budi ljubazna i blagonaklona prema sebi.

Odučiti se od nečega ne znači zanemariti ili precrtati sve prethodno naučeno. Nikako. Baš to znanje koje sada pakuješ i otpremaš na nepoznatu adresu dopratilo te je dovde, do ovog časa. Sve to bilo je neophodno za tvoj rast, učinak i doprinos.

Ne zaboravi da si uvek tamo gde je potrebno da budeš u vreme određeno eonima pre nego što si ti počela da učiš šta pokazuju mala i velika kazaljka na satu.

Budi svoja. Dozvoli sebi da tvoji postupci govore glasnije od tvojih reči. Tvoj doživljaj sveta je najbitnije merilo i sud kojima se upravljaš i računaš.

Daj najbolje od sebe tamo gde smatraš da je za tebe ili od tebe potrebno. Dati ne znači potrošiti već davanje čini deo reciprocitetnog sklada, sa primanjem.

Imaj osmeh, blagost u očima, toplinu dlana i mir u duši jer time se sve podiže a nikada ne ruši.

Ljubav.

Knjiga i cvet