Tag: antička kuhinja

ISICIA OMENTATA – DOKAZ DA JE BURGER PRIPREMAN PRE 1500 GODINA

  Isicia omentata predstavlja još jedan dokaz o izuzetnosti antičke kuhinje, a koja savremenom čoveku nije dovoljno poznata. Isicia omentata ili prvobitni burger pripreman je u doba starog Rima, a mogao se naći u ponudi čuvenih termopolija tj. lokala koji su prodavali brzu hranu te epohe. Sam naziv (Isicia omentata) odnosi se na usitnjeno meso povezano tj. prekriveno opnom (isicia od latinske reči insecta – sitno seckano, mleveno a omentata od reči omentum – ….

  TERMOPOLIJA – MESTO ZA ANTIČKI FAST FOOD

   Pandan današnjim lokalima popularne, ulične i brze hrane bile bi drevne kuvarnice tj. termopolije koje datiraju još iz antičkog perioda. Thermopolia, thermopolium (grč. thermopolion) u bukvalnom prevodu znači “mesto gde se prodaje (nešto) vruće”. Termopolija je sveobuhvatan naziv za komercijalne kuhinje iz perioda starog Rima (caupona, popina, stabulum, hospitium), koje su koristili oni koji nisu mogli da priušte ličnu kuhinju. Često su to bili doseljenici ili oni iz siromašnih četvrti, prezreni od ….

   Garum – dragoceni začin antičkog doba

    Navike u ishrani starih Rimljana većim delom slične su načinu ishrane savremenog čoveka. Ono što je predstavljalo bitnu razliku kvaliteta života ali i ishrane ljudi u antičkom periodu vezano je za pripadnost društvenim slojevima. Naime, u odnosu na društveni sloj bile su vidljive i različitosti tj. nejednakosti. To se naročito ogledalo u ishrani. Jelovnik više klase sastojao se od mesa, širokog dijapazona mesnih proizvoda, skupih delikatesa pripremanih od različitih proizvoda koji su ….

    De re coquinaria – najstarija zbirka recepata starog kontinenta

     De re coquinaria je do sada najstariji pronađen kuvar evropskog kontinenta. Za ovu zbirku recepata iz vremena Starog Rima smatra se da je nastala u I veku n.e. Pored recepata, De re coquinaria ili De re culinaria sadrži uputstva za lečenje stomačnih tegoba i predstavlja jedini gastronomski dokument rimskog doba koji je preživeo pad Carstva. ~ Isicia omentata – rimski burger ~ Napisana je na jeziku koji je bliži žargonskom, narodnom, latinskom ….