• +381 65 538 5931
  • coolinarija@gmail.com
  • Beograd, Srbija

Garum – dragoceni začin antičkog doba

Navike u ishrani starih Rimljana većim delom slične su načinu ishrane savremenog čoveka. Ono što je predstavljalo bitnu razliku kvaliteta života ali i ishrane ljudi u antičkom periodu vezano je za pripadnost društvenim slojevima. Naime, u odnosu na društveni sloj bile su vidljive i različitosti tj. nejednakosti. To se naročito ogledalo u ishrani. Jelovnik više klase sastojao se od mesa, širokog dijapazona mesnih proizvoda, skupih delikatesa pripremanih od različitih proizvoda koji su se mogli naći širom Carstva. Niža klasa koristila je osnovne namirnice od kojih su pripremana svedenija, siromašnija, jela. Ako bi domaćinstvo moglo da priušti koju životinju (krave, koze, […]