Uslovi korišćenja

Korišćenjem i preuzimanjem materijala sa sajta nalecoolinarija.com, prihvatate u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su navedeni u ovom obaveštenju.

Informacije i fotografije koje se nalaze na sajtu nalecoolinarija.com ne mogu biti kopirani, reprodukovani, preuzimani, publikovani, distribuirani ili korišćeni u bilo kom obliku bez prethodno dobijene saglasnosti autora i vlasnika sajta.

Svi sadržaji i informacije na veb sajtu nalecoolinarija.com predstavljeni su na uvid javnosti u najboljoj nameri. Međutim, sajt nalecoolinarija.com ne daje garancije i ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete proistekle usled potpunog ili parcijalnog korišćenja informacija sa sajta. Informacije mogu sadržati tehničke netačnosti ili slovne greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Sajt nalecoolinarija.com ne preuzima odgovornost za materijale trećih lica, a koja su vezana linkom za stranice sajta nalecoolinarija.com. Ako odlučite da koristite linkove navedene na sajtu, to činite po sopstvenoj odluci i odgovornosti, te na taj način preuzimate i rizik u pogledu posete neispravnih i nebezbednih strana (virusi i slično).

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. Veb sajt nalecoolinarija.com zadržava pravo da pokrene postupke pred nadležnim sudom u Beogradu, Srbija ali i pred sudovima drugih zemalja usled proisteklih nepoštovanja navedenih Pravila, a sve u cilju zaštite sopstvenih prava.