Food tourism je relativno nov pojam, ali već postoji nekoliko definicija koje ga opisuju. U istom kontekstu, uobičajeno je pronaći i termine “kulinarski turizam” i “gastronomski turizam”.

Food tourism se sastoji od aktivnosti koje pružaju doživljaje konzumacije i uvažavanja hrane i pića, prikazanih na način da vrednuje istoriju, kulturu i okruženje određenog regiona.

Istraživanje različitih kuhinja je oduvek bilo povezano sa trenucima dokolice i putovanjima, ali koncept gastronomskog turizma je nedavno evoluirao sa ciljem da obuhvati aktivnosti izvan tanjira. To su turističke i zabavne aktivnosti koje kulinarsku tradiciju postavljaju za stub regionalnog identiteta i kulturnog nasleđa, kao i ulogu hrane u socijalnim odnosima.

I ova promena je sjajna, jer stvara mogućnost da ljudi pristupe hrani kroz različite nivoe lanca vrednosti i uče o hrani od onih koji je proizvode. Na ovaj način moguće je proširiti ekonomski razvoj na različite slojeve društva i ponuditi putniku više ličnih i autentičnih iskustava. Gastronomski turizam sa fokusom na bliže kulturno upoznavanje je snažan saveznik za ekonomski i društveni razvoj, pored toga što turistima pruža jedinstven i nezaboravan utisak.

Vođen na pravi način, gastronomski turizam, u saradnji sa lokalnom zajednicom i poštujući njen identitet, predstavlja alat za promenu dva scenarija: negativnih uticaja turizma i oslabljene veze između ljudi i prave hrane. Da bi se ojačao ovaj vid turizma, potrebno je bliže povezati ljude sa destinacijom, a hrana to odlično čini!

Za La Cucina Italiana Srbija