• +381 65 538 5931
  • coolinarija@gmail.com
  • Beograd, Srbija

Termopolija – mesto za antički fast food

Pandan današnjim lokalima popularne, ulične i brze hrane bile bi drevne kuvarnice tj. termopolije koje datiraju još iz antičkog perioda. Thermopolia, thermopolium (grč. thermopolion) u bukvalnom prevodu znači ‘mesto gde se prodaje (nešto) vruće‘.  Termopolija je sveobuhvatan naziv za komercijalne kuhinje iz perioda starog Rima (caupona, popina, stabulum, hospitium), koje su koristili oni koji nisu mogli da priušte ličnu kuhinju. Često su to bili doseljenici ili oni iz siromašnih četvrti, prezreni od višeg sloja. Termopolija se sastojala od male prostorije koja bi često imala zajednički zid sa kućom (koja nije bila dostupna za delatnost termpolijuma) i zidanog pulta u prednjem, […]

Garum – dragoceni začin antičkog doba

Navike u ishrani starih Rimljana većim delom slične su načinu ishrane savremenog čoveka. Ono što je predstavljalo bitnu razliku kvaliteta života ali i ishrane ljudi u antičkom periodu vezano je za pripadnost društvenim slojevima. Naime, u odnosu na društveni sloj bile su vidljive i različitosti tj. nejednakosti. To se naročito ogledalo u ishrani. Jelovnik više klase sastojao se od mesa, širokog dijapazona mesnih proizvoda, skupih delikatesa pripremanih od različitih proizvoda koji su se mogli naći širom Carstva. Niža klasa koristila je osnovne namirnice od kojih su pripremana svedenija, siromašnija, jela. Ako bi domaćinstvo moglo da priušti koju životinju (krave, koze, […]

Isicia Omentata – dokaz da je burger pripreman pre 1500 godina

Isicia omentata ili prvobitni burger pripreman je u doba starog Rima, a mogao se naći u ponudi čuvenih termopolija tj. lokala koji su prodavali brzu hranu te epohe. Sam naziv (Isicia omentata) odnosi se na usitnjeno meso povezano tj. prekriveno opnom (isicia od latinske reči insecta – sitno seckano, mleveno a omentata od reči omentum – opna, skrama, maramica). Prema pisanim tragovima, mleveno tj. usitnjeno meso prvi put je pripremljeno na ovaj način upravo kao Isicia omentata i to pre više od 1500 godina u doba antičkog Rima. Zato se sa sigurnošću može reći da Isicia omentata jeste preteča današnjeg […]

De re coquinaria – najstarija zbirka recepata starog kontinenta

De re coquinaria (O umetnosti kuvanja), kroz vekove postojanja, svedoči i dokazuje svoju materijalnu i kulturološku postojanost. De re coquinaria je do sada najstariji pronađen kuvar evropskog kontinenta. Za ovu zbirku recepata iz vremena Starog Rima smatra se da je nastala u I veku n.e. Pored recepata, De re coquinaria ili De re culinaria sadrži uputstva za lečenje stomačnih tegoba i predstavlja jedini gastronomski dokument rimskog doba koji je preživeo pad Carstva. Napisana je na jeziku koji je bliži žargonskom, narodnom, latinskom nego klasičnom latinskom jeziku. Iako siromašan sa književne tačke gledišta, stil pisanja odgovara jednostavnom i osnovnom jeziku kuvara […]