• +381 65 538 5931
  • coolinarija@gmail.com
  • Beograd, Srbija
Turizam i ugostiteljstvo
“Gastronomski turizam za čovečanstvo i planetu” od 12. do 15. decembra – Nara, Japan

“Gastronomski turizam za čovečanstvo i planetu” od 12. do 15. decembra – Nara, Japan

Gastronomija je, uz istoriju, kulturu, tradiciju i ekonomiju, jedan od osnovnih činilaca identiteta nacija širom sveta. Pored toga, gastronomija je je fundamentalni deo doživljaja putovanja, u tolikoj meri da u mnogim slučajevima može postati glavna motivacija za odabir destinacije ili iskustva.

Turizam je jasno uočio vrednosti gastronomije, kao vredan i nadolazeći resurs. Tako se danas među četiri grane turizma nalazi kulinarski tj. gastronomski turizam, koji putnicima nudi šire, bogatije i ukusnije iskustvo.

Veze između hrane i turizma pružaju platformu za prenošenje kulture, lokalnog ekonomskog razvoja, održivih praksi i gastronomskih iskustava, koji pomažu brendiranje tržišnih destinacija i podržavaju lokalne tradicije i raznolikost. Za mnoge destinacije, proizvodnja hrane predstavlja sastavni deo njihove istorije i identiteta i postala je ključni element prepoznatljivosti pojedinih nacija.

“Kulinarski turizam” je termin koji se prvi put pojavio 1998. godine, kada je Long istraživao ideju o doživljaju drugih kultura kroz hranu, kod turista koji su odlučivali za posetu destinaciji na osnovu želje da iskuse drugačije i egzotične kulinarske specijalitete. Glavni cilj ovako profilisanih turista bilo je istraživanje i kušanje autentičnih kuhinja ciljanih destinacija (Wolf, 2006).

Gastronomski i vinski turizam predstavljaju priliku za revitalizaciju i grananje turizma nakon osetnog zastoja izazvanog pandemijom COVID-19, promovisanje lokalnog razvoja, uključivanje različitih profesionalnih sektora i uvođenje novih načina primene u primarni sektor. Dakle, gastronomski i vinski turizam doprinose promociji i brendiranju destinacija, održanju, očuvanju i promovisanju lokalne tradicije i autentičnosti destinacije.

Hall i Mitchell definišu gastro turizam kao posećivanje primarnih ili sekundarnih proizvođača hrane, festivala hrane, ugostiteljskih objekata za proizvodnju i usluživanje hrane i određenih destinacija za degustaciju i/ili doživljavanje atributa regionalnih specijaliteta, pri čemu je hrana primarni motiv putovanja (Hall , Mitchell, 2005).

Gastro turizam je iskustveno putovanje koje se odnosi na određeni način života koji uključuje upoznavanje različitih kultura, sticanje znanja i razumevanja kvaliteta ili atributa vezanih za turističke proizvode, kao i kulinarske specijalitete proizvedene u određenom regionu (World Tourism Organization, 2012).

Sa temom “Gastronomski turizam za čovečanstvo i planetu – unapredite, osnažite i sačuvajte”, od 12. do 15. decembra u Japanu, održaće se VII Svetski forum o gastronomskom turizmu u organizaciji UNWTO, Baskijskog kulinarskog centra, Japanske turističke agencije i Vlade prefekture Nara.

Grad domaćin VII Svetskog foruma o gastronomskom turizmu, Nara je jedno od rodnih mesta japanske kuhinje sa tradicijom dugom više od 1.000 godina i dubokom povezanošću sa istorijom i kulturom koje su sačuvane do danas. Sam Forum je pravo mesto za sve zainteresovane i odgovorne da razgovaraju o potencijalima gastro turizma, njegovom doprinosu ovoj privrednoj grani, regionalnom razvoju, inkluzivnosti i održivosti.

VII Svetski forum UNWTO o gastronomskom turizmu, fokusiraće se na ulogu gastronomskog turizma u:
– Promociji osnaživanja žena i mladih talenata
– Unapređenju kulturne razmene i autentičnosti – povezivanje sa korenima, poštovanje prirode i kulture, promocija zdravlja i blagostanja
– Podsticanju vrednosti za destinacije i proizvođače hrane
– Najboljim iskustvima u brendiranju destinacija kroz gastronomski turizam
– Podršci smanjenju otpada od hrane

VII Svetski forum o gastronomskom turizmu okupiće profesionalce iz oblasti gastronomije i turizma uključujući vrhunske kuvare i lidere iz sveta turizma i gastronomije, ministarstva turizma i nacionalnih turističkih organizacija zemalja članica UNWTO, međunarodne regionalne organizacije, regionalne i lokalne organizacije za upravljanje destinacijom, turistička i gastronomska udruženja, turističke agencije, smeštajne/transportne kompanije, pružaoce usluga, organizacije vezane za gastro turizam, agri turizam i eko turizam, kao i akademske institucije u domenu turizma i gastronomije.